A licit, amelyről senki sem távozik üres kézzel

A Civil Licit egy társadalmi esemény, amely erősíti a civil szféra és a vállalkozói kör kapcsolatát. A civil kezdeményezéseket újabb forráslehetőségekhez juttatja, a vállalkozókban pedig növeli a felelősséget a közösségi dolgok iránt – olvasni a Civil Licitet szervező Háromszéki Közösségi Alapítvány honlapján. Bár újszerű kezdeményezésként indult Sepsiszentgyörgyön, a mára már három évadot megélt „aukció” márciusban – a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány társszervezésében – immár Kézdivásárhelyen is megvalósult, újabb nagyszerű civil projekteket támogatva.

A Civil Licit egy társadalmi esemény, amely erősíti a civil szféra és a vállalkozói kör kapcsolatát. A civil kezdeményezéseket újabb forráslehetőségekhez juttatja, a vállalkozókban pedig növeli a felelősséget a közösségi dolgok iránt – olvasni a Civil Licitet szervező Háromszéki Közösségi Alapítvány honlapján. Bár újszerű kezdeményezésként indult Sepsiszentgyörgyön, a mára már három évadot megélt „aukció” márciusban – a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány társszervezésében – immár Kézdivásárhelyen is megvalósult, újabb nagyszerű civil projekteket támogatva.

A Civil Licit mozgatórugója Bereczki Kinga, a Háromszéki Közösségi Alapítvány igazgatója, aki 2013-ban Kolozsváron, egy közösségi alapítványoknak szervezett programtalálkozón hallott először a licitálásról mint adománygyűjtő módszerről. A programtulajdonos The Funding Network angliai szervezet képviselője tartott egy ismertetőt az adományozói körökről, amelynek módszertanát ők dolgozták ki, és amely néhány év alatt nemzetközi szinten elterjedt – vezet be Bereczki Kinga a Civil Licit világába.

Eredményesebb, ha közelebbi kötődés alakul ki a felek között, mondja Bereczki Kinga

„Már a bemutató alatt nagyon megtetszett az ötlet, mert a Civil Licit újszerű megközelítést adott a korábbi gyakorlathoz képest: nemcsak az adományozáson van a hangsúly, hanem az adományozók bevonásán is. Az adományozó az egész folyamatot végigköveti, az első lépéstől a támogatott projekt megvalósulásáig” – egészíti ki. A Civil Licit gyakorlatilag egy erősebb elkötelezettség, felelősség az ügy iránt, amely közösségi célokat fogalmaz meg. Így lehet játékosan, szinte észrevétlenül erősebb kötődést kialakítani a vállalkozói-cselekvő társadalmi réteg és a közösség között.

Fontos a háromszéki közösség számára

A Civil Licit újabb forrásokat jelent a közösség számára olyan célok megvalósítására, amelyek fontosak számára. A lényeg, hogy a megvalósulásnak a támogató is aktív részese a folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, bekapcsolódás által. Ez a kölcsönhatás erősíti a közösséget, és növeli a felelősségérzetet a közösség tagjai között – vallja az igazgató. Az egészet úgy kell elképzelni, mint a legtöbb licitet, csak itt nem az visz mindent, aki a legtöbbet adja, hanem mindenki annyit ad bele, amennyire lehetősége van. A projekt elsődleges célja a vállalkozói szféra megszólítása, de a Civil Licit pont attól különleges, hogy civil emberek is hozzájárulhatnak egy számukra kedves ötlet megvalósításához.

A szabályzat szerint három határidőre leadott és a kritériumoknak megfelelő projekt jut licitre. A licit estjén egyenként hat percben mutatják be a pályázatot annak benyújtói, ugyanannyi idő jut a kérdésekre, a jelenlévők által felajánlott licitösszeg pedig tulajdonképpen támogatás az adott projekt megvalósulására. Egy vagy akár több projekt is támogatható ugyanazon személy által, a minimális felajánlható összeg 50 lej. A licit tétje a főtámogatói státusz, amely különjogokkal jár a pályázat megvalósulása során. Főtámogatói státuszt pedig a legnagyobb összeget felajánló személy nyerhet.

„Értékes közösségi programok valósultak meg”

„A 2013-as kolozsvári bemutatót követő évben már megszerveztük az első licitet Sepsiszentgyörgyön. Ez, a bukaresti után, országos szinten a második volt. Eddig összesen három licitet szerveztünk, mindhárom sikeres volt, mindegyik benevezett projekt megkapta a szükséges támogatást, sőt legtöbbször az igényelt összegen felül is kapott – mondja lelkesen Bereczki Kinga, majd a már támogatott projektekről ejt szót. – Értékes, hasznos közösségi programok valósultak meg, amelyek segítséget és örömet hoztak a közösség tagjai számára: az idős betegek szakszerűbb gondozását, kikapcsolódást és tartalmas szórakozást az anyagiakban szűkös lehetőségekkel rendelkező tehetséges gyermekeknek, több lehetőséget a legényesverseny megszervezésére, amely a Háromszék Táncegyüttes számára jelent utánpótlást, idősek bevonását gyermekotthonok tevékenységeibe, a Sepsi Zöldút felújítását, a Csiszár-lányok feredőjének karbantartását, meseprogramot több száz gyermeknek, mobiltelefonos alkalmazást fiataloknak, fiatalokról és még sorolhatnám.”

Bereczki Kinga szerint a jó gyakorlatnak az a lényege, hogy terjedjen, és más közösségek számára is hozzon „nyereséget”. Nem anyagiakat, hanem ennél sokkal többet: egymásra figyelést, törődést, összefogást. Ez az, ami a közösségek életerejét adja, állítja.

A Civil Licit távlati célja szorosabb kapcsolat kialakítása a közösség tagjai között, együttműködés a közösségi programokban, egy egészséges támogató és támogatott kapcsolat kialakítása, amely összességében a közösség megerősödéséhez vezet, a helyi erőforrások jobb és felelősebb felhasználásával.

Idén Kézdivásárhely is bekapcsolódik

Két nagyon erős közösségi és civil öntudattal rendelkező nő talált egymásra Bereczki Kinga igazgató és Bakk-Vitális Mária Kinga, a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány kuratóriumi elnöke személyében. A találkozásból együttműködés lett, ennek köszönhetően márciusban Kézdivásárhelyen is megvalósult a Civil Licit, ennek kapcsán pedig három kézdivásárhelyi projekt nyert támogatást. „A tavaly hallottunk először a Civil Licitről. Kíváncsiak voltunk, mit is takar tulajdonképpen ez a kifejezés, tehát elmentünk a Háromszéki Közösségi Alapítvány meghívására Sepsiszentgyörgyre, a Wegener-Pro Sanitate Alapítvány képviseletében – vezet be a történet rá eső részébe Bakk-Vitális Kinga. – Az őrkői projekt tetszett a legjobban, melyben a nagymamák vállalták, hogy tanítás után a roma közösség gyerekeivel foglalkoznak. Ott azonnal elhatároztuk, hogy ezt a kezdeményezést elhozzuk Kézdivásárhelyre is. Nagy lehetőséget láttunk abban, hogy a kézdivásárhelyi közönség betekintést nyerjen a civilszervezetek, valamint alapítványok gazdag karitatív tevékenységébe. Gazdag tevékenységet mondtam, hisz nap mint nap kapcsolatban állunk velük, és sok közös programot szervezünk gyermekeknek, időseknek, sérülteknek egyaránt” – folytatja. A Wegener-Pro Sanitate Alapítvány a mozgósításban és szervezésben vállalt szerepet, valamint felajánlotta, hogy díjaz külön egy dolgozatot. „Már az első alkalomra 16 nagyon értékes dolgozat érkezett be. Mindegyik pályázat megerősítette azt, ami már rég megfogalmazódott bennem: Kézdivásárhelyen van tenni akarás, van önzetlen munka és összefogás” – összegez az elnök.

A Civil Licit egyben felhívás arra is, hogy a magánemberek is bátran bekapcsolódhatnak a karitatív és önkéntes munkába, segíthetnek a hátrányos helyzetűeknek, szórakozva szebbé tehetik városukat, miközben ők is jól érzik magukat.

A Háromszéki Közösségi Alapítványról:

Az alapítványt 2010-ben tíz helyi vállalkozó és civilszervezeti vezető hozta létre, azzal a küldetéstudattal, hogy jobbá, szebbé tegye a háromszéki emberek életét. Azóta egymillió lejt meghaladó értéket fektettek be a közösségbe, ami egy szép példája annak, hogy hittel és jó szándékkal sok minden megvalósítható. Az alapítványi programokból gyermekek és fiatalok százai, pedagógusok, iskolák, civilszervezetek, vidéki családok, lakónegyedi kisközösségek, városi közösségek, vállalkozók hasznosultak és hasznosulnak a továbbiakban is.

A Pro Sanitate Alapítványról:

A Pro Sanitate Alapítvány egy nonprofit szervezet, amelyet Wilhelm Wegener, a kézdivásárhelyi Zarah Moden és a New Fashion készruhagyár többségi tulajdonosa alapított 2000-ben, azzal a céllal, hogy javítson a helyi közösség életszínvonalán, segítséget nyújtson, amikor kell, akiknek kell, és ahol kell. Ahogyan nevéből is kitűnik, az alapítvány az egészség megőrzése céljából létesült, de emellett hangsúlyt fektet a tehetséges fiatalok fejlesztésének, továbbtanulási lehetőségeinek megteremtésére, a rászoruló családok és gyerekek támogatására, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására, szociális integrációjára, az idősek felkarolására, ugyanakkor számos, mások által szervezett karitatív akció támogatója. Az előbbiekben felsorolt projektekhez, az elmúlt öt évben, közel 200 000 euróval járultak hozzá. 

A cikk nyomtatott változata a Nőileg magazin 2017. áprilisi lapszámában jelent meg. 

Előfizetésért látogasson el webáruházunkba >>>