A gyógyulás és gyógyítás hónapja

Áprilisban két újhold is lesz, a hónap első, majd utolsó napján, a Nap és a Hold együttállása tehát mintegy keretbe foglalja a naptári hónapot. A hónap jellegeit tekintve az első újhold lesz a meghatározó, ez pedig alapvetően változékonyságot ígér, jellemző lesz egyfajta kettősség az egész időszakra. A már meglévő folyamatok kibomlása, stabilizálódása várható.

A hónap legfontosabb erőfeszítései a kommunikációra, a diplomáciai közvetítésre irányulnak. A közösségi szempontok érvényesítésére érdemes helyezni a hangsúlyt, ha valódi megoldásokat szeretnénk. A múlt szerepe az életünkben még ebben a hónapban is hangsúlyosan megjelenik, azonban ez a négy hét már főként a múlt sebeiről, azok gyógyításáról, tisztításáról szól. A be nem gyógyult sebek elfedésére nagyon sok energiát fordítunk, most eljön az ideje azok feltárásának és kitisztításának, hogy visszanyerhessük az uralmat az életünk fölött, felvállaljuk sorsunk alakítását.

Figyeljünk a visszatérő jelekre, gondolatokra

Ebben a hónapban úgy tudjuk megoldani a nehézségeinket, az utunkba kerülő, tanító tapasztalatokat hordozó helyzeteket, ha visszatekintünk a múltba, és megnézzük, hogy mikor és hogyan jelent meg abban a kiemelkedés, a szintlépés lehetősége. Különösen arra figyeljünk, hogy

az életutunkat meghatározó eseményeknek milyen kimenetele volt, hogyan oldódtak meg, milyen tapasztalatokkal gazdagítottak, milyen megküzdési stratégiákat alakítottunk ki, és azok érvényesek-e, alkalmazhatóak-e ma is, vagy érdemes újragondolni őket?

Érdemes ilyen irányú vizsgálódásokat végezni a közösségeket illetően is, amelyekhez tartozunk. Milyen értékrend alapján szerveződnek, azok az értékek segítik-e az együttműködést más közösségekkel, az életet, a szabadságot, a harmóniát szolgálják-e? Figyeljünk a visszatérően megjelenő jelekre, gondolatokra, emberekre, fontos üzeneteket hozhatnak.

Felszabadulás a múlt terhei alól

Kiemelt nap az ötödike, a múlt tisztításának folyamatában ez a legerősebb nap, ekkor tudunk a legjobban összpontosítani arra, hogy felszabaduljunk a múlt terhei alól, megoldást találjunk régóta nyomasztó problémáinkra.

Ezzel lezárul egy két éves ciklus is, ami 2020 április elsején indult, tehát itt érdemes az elmúlt időszak tapasztalatait is számba venni, hogy mit hozott számunkra.

Ez azért lényeges, mert ez az önvizsgálat mutathat rá arra, hogy milyen félelmeinktől nem tudtunk még megszabadulni, tehát a következő két év feladatait is felismerhetjük ezáltal.

Ugyancsak fontos nap a tizenkettedike is, ez a kollektív gyógyulás napja, amennyiben az együttérzésre és segítségnyújtásra helyezzük a hangsúlyt. Kiemelt napok még az április 10, 18, 24, 27 és 30.

Cikkünk a Nőileg magazin 2022. áprilisi lapszámában jelent meg.

Kiemelt képünk illusztráció: Shutterstock

korábban írtuk

Számvetés és új kezdet márciusban
Számvetés és új kezdet márciusban

A március másodikától április elsejéig tartó holdhónapban a figyelmünk túlnyomóan a belső rendrakásra, azon belül is a számbavételre, a megújulást segítő folyamatokra irányul, ami már a jövőtervezést, az új irányok meghatározását támogatja.