Számvetés és új kezdet márciusban

A március másodikától április elsejéig tartó holdhónapban a figyelmünk túlnyomóan a belső rendrakásra, azon belül is a számbavételre, a megújulást segítő folyamatokra irányul, ami már a jövőtervezést, az új irányok meghatározását támogatja.

Továbbra is kulcsfontosságúak a múltbéli tapasztalataink, azok megértése, a tanulságok felismerése. Különösen fontos lehet azt megérteni, hogy mi volt az egyéni és a kollektív felelősségünk a múltban, hogy tudatosítsuk a jelenlegi és jövőbeni feladatainkat. Egész hónapban törekedjünk a tiszta, őszinte, lényegre fókuszáló kommunikációra, minden kapcsolatunkban. 

A döntés a mi kezünkben van

Amennyiben a mindennapi életvitelünket érintő ügyintézésekben akadályoztatást, nehézséget tapasztalunk, figyeljünk jobban a nagyobb összefüggések felismerésére, egy holisztikus, átfogó szemlélettel elháríthatóak az akadályok. Megtörténhet, hogy váratlan, anyagi vonatkozású fordulatok billentenek ki az egyensúlyunkból, ez esetben a lényegi, valódi értékekre fordított figyelem megtanulása, az illúziókkal való leszámolás a feladatunk.

Egész hónapban hangsúlyosabban foglalkoztathatnak bennünket a családot, a gyermekeket, a hazát, a nemzetet érintő kérdések,

fontos, hogy megértsük, a sorsunk alakításában szabad választási-, döntési lehetőségünk van. 

Változzon már valami!

A hónap első felében külső-belső küzdelem alakulhat ki a szabadságért, a kötöttségektől, feladatoktól való megszabadulás útjának megtalálásáért. A stabilitás és a biztonságteremtés igénye összekapcsolódhat a változásra, változtatásra való késztetéssel, akár feszültséget is előidézve. A szabad alkotás, a termékenységre való figyelem, a megoldásra való törekvés hozhat ez esetben emelkedést. 

Egységben az erő

Március 20-án lép a Nap a Kos jegyébe, ekkor van a tavaszi napéjegyenlőség, kezdődik az új csillagászati év. Az új kezdet pillanata szerint

a következő évben alapvető kérdés az erőink kézben tartása és működtetése, a belső stabilitás megőrzése, a múlt lezárása, a továbblépés, az egységre törekvés a kapcsolatainkban, egyéni és kollektív szinten is.

Kapcsolódó

Továbbra is kiemelt kérdés az egészség, a természet, a helyretétel, a múlt gyógyítása. Mély lelki kérdések kerülhetnek fókuszba ismét, ezek időbeni tisztázása meghatározó lehet. Kapcsolatainkban kiemelt jelentőséggel bír majd az együttérzés, az önzetlen áldozatvállalás, a segítségnyújtás, a megbocsátás és az összetartozás megértése, egyéni és kollektív szinten egyaránt.

Cikkünk a Nőileg magazin 2022. márciusi lapszámában jelent meg.

Kiemelt képünk illusztráció: Shutterstock

korábban írtuk

Február az önérvényesítés hónapja
Február az önérvényesítés hónapja

A február elsején induló holdhónapot az önérvényesítés kérdéskörének előtérbe kerülése jellemzi. Ez megnyilvánulhat egy erőteljesebb ego-működés, akár önzőség megjelenésében is, az egyéniség versus közösség dilemmájának hangsúlyosabb kidomborodásában, de megjelenhet az egyéni szabadság megvalósítására való törekvésben is.