Augusztus: a szemléletváltás ideje EZO-TÉR

Augusztusban elsődleges kérdés lesz az életünk alakításában játszott szerepünk, felelősségvállalásunk, valamint a szabadság és az otthonra találás. Mindezt pedig a múlt megértésén és tisztításán, tisztázásán, a korábbi tapasztalatokra épített önkorlátozásainktól való megszabaduláson át tudjuk megvalósítani.

Ráláthatunk a kapcsolatainkra

Múltbéli tapasztalataink fontos tanításokat rejthetnek a jelenre vonatkozóan is, védelmet nyújthatnak, eligazodási pontokat jelenthetnek mindaddig, amíg nem válnak olyan korláttá, amelyek visszatartanak attól, hogy felismerjük az új idők, az itt és most lehetőségeit, szükségszerűségeit. Hogy mi az a hagyomány, tanítás, amihez már nem érdemes ragaszkodni, mert idejétmúlt és nem alkalmazható a jelenben, azt leginkább a külvilággal, a társainkkal való kapcsolatunkból érthetjük meg ebben a hónapban.

Az ember társas lény, egyedül, kapcsolatok nélkül nem tud fennmaradni, életminőségét tehát meghatározza a társaival való viszonya, azok megléte vagy hiánya, azok minősége.

Ebben a hónapban arra tudunk rálátni, hogy milyen kapcsolatokban érezzük otthonosan magunkat, milyen hatalmi játszmákban élünk, miért, mikor és hogyan kerültünk bele ezekbe, és hogyan tudjuk ezeket megszakítani, helyettük valódi, egyenlőségre, szabadságra, egymás tiszteletben tartására, megbecsülésére, elismerésére, az egymással való együttműködésre épülő kapcsolatokat kialakítani. 

Tehetetlenség helyett aktív szerepvállalás

A kommunikáció szerepe, a különböző nézetek egyeztetése, összehangolása, egymás megértése fel fog értékelődni, olyan váratlan események, fordulatok üthetik fel a fejüket, amelyek a biztonságról és a mindennapi életben alkalmazható tudásról alkotott elképzeléseinket, hiedelmeinket felülírják, megkövetelik azok újragondolását, átalakítását.

Az a tudás, azok a nézetek bizonyulnak életképesnek, amelyek a kiszolgáltatottság és tehetetlenség helyett az aktív szerepvállalást, az életünk irányítását segítik.

Ha eddig kívül kerestük a megoldást, másoktól vártuk az életfeltételeink biztosítását, és ennek elmaradása esetén másokat hibáztattunk, akkor most eljön az ideje a szemléletváltásnak, annak, hogy felismerjük, képesek vagyunk önállóan dönteni, megteremteni mindazt, amire szükségünk van. 

A szemléletváltás napjai

Kiemelt napok: augusztus 2-án az új dolgok kipróbálásához lesz elég bátorságunk is, 7-én különösen fontos a koncentráció, a jelenlét és a türelem, az ötleteinket lépésről lépésre haladva, megfontoltan valósítsuk meg, augusztus 9-én a kapcsolatainkban rejlő mélységek megtapasztalása hoz változást, 11–14-e az önkorlátozó hiedelmeink felismerésének és meghaladásának az ideje, augusztus 12-e telihold, 27-e újhold és a kapcsolati-, anyagi kérdésekben a szemléletváltás ideje. 

Cikkünk a Nőileg magazin 2022. augusztusi lapszámában jelent meg.

Kiemelt képünk illusztráció: Shutterstock

korábban írtuk

Életeket menthetnénk, ha feladnánk a közönyt!
Életeket menthetnénk, ha feladnánk a közönyt!

Nagyon összetett téma a nők elleni bántalmazás, családon belüli erőszak, sokat is foglalkoznak vele, és mi most nem is teljes mélységében, komplexitásában közelítjük meg, csak egy kis szeletét járjuk körbe. Olyan téma ez, ahol nők, férfiak, közösségek túl kellene lépjenek a közönyös hozzáálláson.