Holtomiglan, holtodiglan?

Habár az egyházi eskü szövege szerint a házasság örök érvényű, és egyes vallások ezt az örök érvényűséget komolyan is veszik, a jelen törvények szerint bizonyos esetben és feltételek mellett a házasság felbontható. Itt szeretném megjegyezni, hogy ellentétben az egyházi esküvel, a világi házasságkötéshez szükséges beleegyezés szövegében szó sincs élethossziglani ígéretről.

Habár az egyházi eskü szövege szerint a házasság örök érvényű, és egyes vallások ezt az örök érvényűséget komolyan is veszik, a jelen törvények szerint bizonyos esetben és feltételek mellett a házasság felbontható. Itt szeretném megjegyezni, hogy ellentétben az egyházi esküvel, a világi házasságkötéshez szükséges beleegyezés szövegében szó sincs élethossziglani ígéretről.

A törvény szerint a következő esetekben lehet felbontani a házasságot: 1. a házastársak közös beleegyezése; 2. ha a felek viszonya, alapos okokból kifolyólag, súlyosan megromlott, és a házasság folytatása lehetetlen; 3. legalább 2 éves különélés esetén és 4. a házasság folytatását lehetetlenné tevő betegségben szenvedő házastárs kérésére.

El lehet válni anyakönyvvezetőnél, közjegyzőnél vagy bíróságon. Létezik a mediátor előtti válás is, de azt jóvá kell hagynia a bíróságnak.

Az anyakönyvvezető előtt a válási kérelmet a két fél közösen kell benyújtsa, kapnak 30 nap gondolkodási időt, majd megjelennek, és újból kinyilvánítják válási szándékukat. Ezt követően kiállítják a válási anyakönyvet. Az anyakönyvvezető nem választhatja el a feleket, ha azoknak kiskorú gyerekük van, illetve ha nincs megegyezés.

Közjegyző előtt lehetséges a házasság felbontása akkor is, ha van kiskorú gyerek, de ott is ki kell várni a 30 napot. Ezenkívül kötelező a gyámhatóságnak a gyerekekkel kapcsolatos véleményezése. Nemcsak, hogy kötelező a gyámhatósági véleményezés, de ha abból az derül ki, hogy a válófélben lévő szülők nem vették figyelembe a gyerek érdekeit, a közjegyző köteles a válási kérést elutasítani. A felek a válással kapcsolatos összes kérdésben egyet kell értsenek, különben a közjegyző kötelező módon el kell utasítsa a válási kérést. Azt is mondhatjuk, hogy közjegyző előtt csak teljes egyetértésben lehet elválni.

Fontos: az anyakönyvvezetőnek vagy a közjegyzőnek a válási kérésre adott elutasítása ellen semmilyen fellebbezésnek nincs helye.

A bíróság előtt lebonyolított válás esetén a fent említett négy lehetőség valamelyike választható (közös megegyezés, megromlott viszony, 2 éves különélés vagy betegség). A leggyakoribb válási ok a megromlott viszony. A törvény nem tér ki arra, melyek a nyomós okok, amelyek elfogadhatóak egy súlyosan megromlott viszony bizonyítására. Minden esetben a felperes nevezi meg ezeket az okokat, és a törvénybíró feladata eldönteni, hogy a górcső alá vett házasság folytatása lehetséges-e, avagy sem. A klasszikus okok között szerepel az agresszivitás, túlzott alkoholfogyasztás, hűtlenség vagy beteges féltékenység. Olyan válóokot is feljegyeztek, amikor az alperes indoklás nélkül visszautasította azt, hogy egy lakásban lakjon házastársával. Bármennyire is megviseli a feleket egy válóper, a gyerekek azok, akik a legnehezebben dolgozzák fel szüleik csatáját. Gondoljunk csak arra, amikor a 10. évét betöltött gyereket kihallgatják (mert egyébként kötelező), és megkérdezik, melyik szülejével akar maradni. Ezt érdemes észben tartani minden válófélnek!

Jelen írás a válással kapcsolatos általános tudnivalókat tartalmazza, ha a kedves Olvasó válni kényszerül, mindenképp konzultáljon egy szakemberrel. Azoknak pedig, akik felbonthatatlan házasságot szeretnének kötni, azt tanácsoljuk, költözzenek a Fülöp-szigetekre. Ott ugyanis tilos a válás.

 Fotók: pixabay.com

A cikk nyomtatott változata a Nőileg magazin 2015. októberi lapszámában jelent meg. 

Előfizetésért látogasson el webáruházunkba >>>