ARCHÍV Nem vagyunk porszem a gépezetben

Mindennek rendelt ideje van, ami a csillagok és bolygók mozgásából kiolvasható – vélik az asztrozófusok, s a fénylő égbolt üzeneteit próbálják a természettől eltávolodott emberek számára „lefordítani”. Az asztrozófia nemcsak az állatövi jegyeket, hanem a csillagképeket is vizsgálja, képviselői szerint szellemi üzenetek vannak a csillagokba rejtve, s ha ismerjük a jelentéseiket, az égi fények utat mutathatnak életvitelünkben és az önismeretben is. (Cikkünk a Nőileg magazin 2020. januári lapszámában jelent meg.)

Barabás Enikőt már gyerekkorától érdekelték a csillagok, érezte, hogy „dolga van velük”, de végül 2012-ben, Paksi Zoltán révén került kapcsolatba a csillagbölcselettel. A székelyudvarhelyi asztrozófus szerint, mivel a világosság, azaz a saját fénnyel rendelkező csillagok hordozzák a szellemi üzeneteket, az, hogy mikor minek jön el az ideje, leginkább az egymással kapcsolatba kerülő bolygóknak a csillagképi hátteréből olvasható ki.

– Bizonyos időközönként közzéteszed a csillagképek által közvetített előrejelzéseidet – most már a Nőileg hasábjain is. Milyen céllal írod? Előrejelzések egyáltalán ezek?

– Mi azt valljuk, hogy mindennek megvan a rendelt ideje, és akkor tudunk harmóniában élni és betölteni az Istentől kapott feladatunkat, ha a természettel együtt tudunk működni, és éppen azt tesszük, aminek ideje van. Nem a bolygók vannak ránk hatással, hanem a kozmoszban zajlanak folyamatok, és mivel mi is részesei vagyunk annak, így bennünk is ugyanazok működnek. Ezek az energiamozgások a csillagos ég aktuális konstellációiból, mint egy látható képből, analógiásan kiolvashatók.

Aki jól rá tud hangolódni a környezetre, előrejelzés nélkül is érzi, mikor minek jön el az ideje. Ám nagyon elszakadtunk a természettől, a városokban szinte nem is látjuk a csillagokat,

ezért én mintegy segítségképpen szoktam ezeket a prognózisokat írni. Mi úgy tartjuk, hogy a csillagos égbolt Isten számunkra írt üzeneteinek könyve, ha tudsz olvasni a csillagokból, akkor irányt mutat a Teremtő, s ezáltal sokkal jobban rá tudsz hangolódni a világban éppen zajló folyamatokra.

– Ha a csillagok nem hatnak ránk, akkor hogyan értelmezhető például az „ártó vagy jótékony bolygó” kifejezés, amivel itt-ott találkozhatunk?

– Sem a csillagok, sem a bolygók nem tudnak ártani vagy használni, hiszen ők energiaminőségeket képviselnek. Az ember – a benne rejlő szeretet- vagy félelemszint szerint – fog egy rendelkezésére álló eszközt, ez esetben egy adott energiát jóra vagy rosszra, az élet érdekében vagy éppen ellenében használni. Minden bolygó által jelképezett energiaminőségnek van alacsony és magas megélési szintje. Az előrejelzéseimben arról írok, hogy miként lehetne az adott helyzetet úgy megélni, hogy mindannyiunk javát szolgálja. Ezt a magas szint tartalmazza, amelyben már a szeretet és a világosság a mozgatóerő. Két számítógépes program segítségével, a bolygók aktuális állatövi jegy- és csillagképi helyzetét, valamint egymással alkotott kapcsolatát vizsgálom, ezekből születnek az előrejelzéseim. Ezeknek van egy mérhető, kiszámítható része és egy intuitív, ráérzéses vonatkozása. Ez egy analógiás rendszer, jelképekkel dolgozunk, nem tud teljes mértékben egzakt, megjósolható lenni. Az is egyénenként eltérő, hogy az adott energiamozgások kinek milyen életterületét érintik. Ahhoz,

hogy az aktuális helyzetben rejlő üzeneteket személyessé tudjuk tenni, ismerni kell az egyéni képletét annak az embernek.

A prognózisokban egy általános képet tudok csak felvázolni.

– Akkor mégis miben lehet hasznunkra a csillagképek üzenete?

– Önismeretre, útmutatónak, „térképnek” kiválóan használható rendszer az asztrozófia. És végül is, ha ismerjük önmagunkat, a képességeinket, a lehetőségeinket és az esetleges gyenge pontjainkat, akkor már minden esélyünk megvan arra, hogy azokat a magunk és mások javára fordítsuk, vagyis boldogan éljünk. Ez nem jóslás. Ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor el tudom mondani, hogy egy adott időpontban történni fog valami, ami ezeket és ezeket az életterületeket érintheti, de azt, hogy ezt milyen szinten fogja megélni, számára kellemes vagy kellemetlen életeseményben, nem tudhatom, hiszen egyéni döntés, választás kérdése is ez.

– Na de hogyan „olvasod” a csillagok üzeneteit?

– Valamikor, több mint 2500 évvel ezelőtt a csillagképekkel foglalkoztak, és nem az állatövi jegyekkel. Akkoriban még a csillagképek üzenete sokkal ismertebb volt. Mi, magyarok a népmeséinkben hagyományoztuk ezeket tovább évezredeken keresztül, a görög mitológiai történetekben viszont sokkal kifejezőbben jelennek meg. Az azokban megjelenő istenségek egy-egy bolygónak felelnek meg. Zeusz, vagy római nevén Jupiter, Vénusz, Mars mind bolygók, mindenik istenség felügyelője egy csillagképnek, és mindegyik csillagképhez tartozik a görög–római mitológiában is egy-egy mítosz, amiből kiolvasható a tulajdonképpeni üzenet. Ezeket Paksi Zoltán foglalta írásba, és rajtunk, magyarokon kívül ezzel a rendszerrel senki nem dolgozik ma már. Meggyőződésem, hogy ő a régi időkből hozott vissza egy tudást, nem ő „találta ki”, viszont nagyon szépen következtetett a régi mítoszokból, mitológiákból. Árnyalatnyi különbségek lehetnek az értelmezésben, de a lényegi üzenetük szempontjából nincs.

– Egy új korszak kezdődött az 1900-as évekkel, de korszakváltásról írsz most, 2020 küszöbén is. Mi utal erre?

– Két olyan bolygó – a Szaturnusz és a Plútó – fog egzakt módon együtt állni, amely 35-38 évente szokott találkozni. A Szaturnusz és a Plútó is lassú mozgású, de különösen a Plútó, amely 249 év alatt kerüli meg a Napot. A Naprendszerben a Naptól a legtávolabb eső, a pályája is más, mint a többi bolygónak, és még abban is sok vita van körülötte, hogy bolygó-e vagy sem. Nagyon ellentmondásos minőségeket jelenít meg, mélységet és magasságot, minőségi változást, átalakulást nagy erővel. Gyakorlatilag a tudatalattink megjelenítője, hosszabb távon ható üzenetek kapcsolódnak hozzá. A Szaturnusz pedig a fizikai érzékszerveinkkel felfogható bolygórendszer utolsó bolygója. Mindkettő végességet jelenít meg, az együttállásukkal elérkeztünk egy korszakváltáshoz, amikor lezárul valami, és elkezdődik egy új. Jelentős történelmi pillanatokban általában e kettő valamilyen szerepet játszik, nemritkán sajnos háborúkhoz is kapcsolódott az együttállásuk, mint például 1914-ben. A Plútó aktiválódása jelezhet válságokat is, de ha tudom, hogy krízis következik, akkor készülhetek rá.

– A krízis ijesztően hangzik mindig…

– Ne világvégére készüljünk január 12-én, amikor egzakt lesz a Szaturnusz és a Plútó együttállása! A lassú mozgású bolygók mindig folyamatokat jelenítenek meg. Arra figyeljünk egyéni és társadalmi szinten is, hogy mi jelent valódi értéket. Amiben nincs világosság, fény, szeretet, a közösség fejlődését is segítő élet, azt ezek a bolygók nem tolerálják. Ugyanakkor 2020 decemberében a Szaturnusz a Jupiterrel fog együtt állni, tehát két viszonylag ritka, 20, illetve 35-38 évenként előforduló együttállást élhetünk meg, és az még ritkább, hogy egy éven belül mindkét konstelláció fennálljon. Ezekben a közös a Szaturnusz, az idő ura, amihez kiemelten kapcsolódik a felelősségvállalás szükségessége.

Egyéni és társadalmi szinten is eljött az ideje annak, hogy felelősen viszonyuljunk az életünkhöz, a talentumainkhoz.

Hogy ki-ki, amiből többet kapott, tudásból, képességből, bármiből, azt a közösség javára fordítsa.

Eljött az idő, amikor végre fel kell ébrednünk, és tudatosítanunk kell azt, hogy nem egy porszem vagyunk a gépezetben, hanem mindenki egyformán fontos, mindenkinek megvan a szerepe. Össze kell adnunk az erőnket, hogy a közösség javára tegyünk, nem egymással versengve, pusztítva, hanem egymást felemelve.

Fotó: Csedő Attila