Új csillagászati év kezdődik

A csillagászati év 2020-ban március 20-án, 5 óra 50 perckor kezdődik. Mint minden kezdet, ez a pillanat is hordozza az egész folyamat – ez esetben egy év – jellegadó mintázatát. Jézus születésétől a Halak csillagképében lévő tavaszpont jelzi, hogy az új kezdetet az összegzésnek kell megelőznie.

Jelenleg az eg(ész)-séghez szükséges megtisztulásért a Vízöntő vize alá úszó hal fonala érintett, vagyis mindazokat a dolgainkat szükséges összegeznünk és lezárnunk, amelyek már nem visznek előre, amelyeknek lejárt az idejük, és terméketlenné váltak. Ezt jelzi a Föld pozíciója is a Szűz múltból elrugaszkodó lábánál.

Mivel a Halak kettős csillagkép, különösen kapcsolatainkat érintően érdemes leltárt készítenünk. Mi nem tiszta, mi szorul tisztázásra azokban? Milyen adósságaink tartanak még a múltban? A hal vízben él, lélekszimbólum. Elsősorban tehát lelki vonatkozású tartozásainkra figyeljünk, félelemből, szeretetlenségből elkövetett tettekre, amelyekkel egymást megbántottuk. Az idei évkezdet képletében a tengelyek változó jegyeket érintenek, a 2021 márciusáig tartó időszak a változásokról, az új idők előkészítéséről szól. A jellegét a Vízöntő jövőbe kiömlő vize adja, a tisztulás idén kiemelt.

A megoldást, az irányt pedig a gyógyítást és beavatást jelképező Kígyótartó és a létezés titkainak megismeréséből fakadó teljes átalakulást megjelenítő Skorpió csillagképek mutatják.

Az önismeret, saját lelki működésünk mozgatórugóinak megismerése által tudjuk tudatosítani és kézben tartani, vagyis nem csupán uralni, hanem céljaink érdekében működtetni azokat a szellemi és ösztönerőinket, amelyekkel a saját világunkat megteremtjük. Az új év legfőbb feladatait a Marssal együtt álló Jupiter, az erővel, energiával, küzdelemre való késztetéssel telített hit, bölcsesség, tudás gyakorlatban való működtetése adja. Hogyan jelenik majd meg ennek a Nyilas csillagfényével telítődő konstellációnak az energiaminősége a fizikai szinten?

Világosságot teremtünk, vagy káoszt, s az állati ösztönöket hagyjuk eluralkodni? Rajtunk múlik.

Erre hívja fel a figyelmünket a Nappal és a Földdel éppen egzakt kapcsolatban álló Szaturnusz is, a Mars és a Jupiter ura.

A megoldás tehát végső soron a felelősségvállalás, az idővel való együttműködés, a pontosság, mértékletesség, az értékekre való fókuszálás, a korlátaink felismerése és lépésről lépésre való meghaladása. Ehhez szükséges a rálátás az újra meg újra ismételt, terméketlen sémáinkra, valamint új utak keresése. (Március bőven szolgáltat még energiamozgásokat, amelyekről majd a Csillagjelek-csillagutak Facebook-oldalon olvashatnak.)

Kiemelt kép: Shutterstock

A cikk nyomtatott változata a Nőileg magazin 2020. márciusi lapszámában jelent meg.