Gróf Mikes Ármin, a különutas vállalkozó GRÓF BICIKLIN

Az „emlékműbarna” tábla a Kovászna–Kézdivásárhely országút mentén fekvő református templomnál mutat a Mikes-kastély irányába. A 14. században erődtemplomnak épült, valószínűleg egy korábbi vár adottságainak felhasználásával. Egykor vizesárok és lőréses bástya is védte. Többször is át-, illetve újraépítették, legutóbb az 1977-es földrengésben elszenvedett károk miatt. A régi időkben sokan dolgoztak a grófi birtokon, majd a kastélyban helyet kapó intézményekben is.

A zabolai Mikes-kastély 1629-ben már biztosan állt, létét dokumentumok is igazolják. A háromszintes, tornácos, magas sátortetővel fedett épület késő reneszánsz eredetéről az emeleti helyiségben feltárt freskó maradványok is tanúskodnak, ahogy azt az Orbán Balázs által közölt rajz is alátámasztja. Jelenlegi formáját 1867-ben nyerte el az egykori udvarház, miután gróf Mikes Benedek manzárd szinttel átépítette.

Jelentős változásnak számít az uradalom történetében, hogy

1904–1905-ben gróf Mikes Ármin új, kétemeletes kastélyt építtetett, amelyet alagút és kétszintes híd köt össze a régi kastéllyal.

Az eredeti elképzelés az volt, hogy felül vendégszobák lesznek, alul pedig irodák. A helyzet azonban hamar megváltozott, miután akkoriban épült Zabola határában a ma is álló, Négyház néven ismert mezőgazdasági major, intézői villával együtt, és a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket oda költöztették. Így az új kastélyban végül csak vendégszobákat alakítottak ki: a harmincas években panzióként is működött, régi népszerűsítő kiadványok is tanúskodnak az épület turisztikai hasznosítását célzó törekvésekről.

Mikes Ármint a kor arisztokratái között meglehetősen különutas egyéniségként tartották nyilván. Ízig-vérig vállalkozó szellemű ember volt, cégek sokaságát hozta létre Budapesttől Zabolán át, Dél-Romániáig.

Így aztán Trianon nemcsak az azt követő vagyonelkobzások miatt számított nagy érvágásnak, hanem azért is, mert az első világháborúban ellenséges ország állampolgára volt.

Ennek következtében valamennyi óromániai befektetése „elszállt”, köztük egy nagyívű vasútépítési projekt, illetve annak remélt haszna is. Talán a földreform sújtotta a legkevésbé, mivel úgynevezett mintagazdaságot működtetett, amely 250 hektárig megtarthatta a termőföldet. A későbbiekben aztán igyekezett újraépíteni bukaresti kapcsolatait, a román Jockey Club egyetlen magyar tagja volt. Állandó kapcsolatot tartott fenn a román liberális elittel, I. Ferdinánd, majd II. Károly román király is rendszeresen fogadta.

Valahányszor magyar gazdasági küldöttség érkezett Bukarestbe, annak Mikes Ármin mindig tagja volt. Mondhatni kihozta a maximumot azokból a nem könnyű időkből.

A birtok nagy ékessége a kastély körüli hatalmas gyönyörű park, amely elsősorban annak köszönheti megmaradását, hogy az államosítást követően gyakorlatilag végig zárt, nem ipari-mezőgazdasági termelő intézménynek adott otthont. Mert amúgy – ahogy az arisztokrata körökben emlegetett mondás tartja – a rendszerváltás általában fűrésszel kezdődik. A patakkal, tavakkal, sétányokkal, teniszpályával, teraszokkal és virág ágyásokkal díszített angolkertben értékes épületek állnak, a régi kastélyt leszámítva, gyakorlatilag valamennyi idegenforgalmi célokat szolgál.

A birtok mai tulajdonosa, gróf Mikes Katalin, vele nagyobbik fia, Roy Chowdhury Gergely, illetve neje, Pauline von Hardenberg

A kastélypark arborétumát természetvédelmi területté nyilvánították, több mint húsz növénycsaládba tartozó, hatvanhat fás növényfajta fedezhető fel benne. A birtok a magyar és erdélyi történelem több neves személyiségének születési, illetve nevelkedési helye.

Itt nőtt fel tízéves koráig például Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc titkára és követője a rodostói száműzetésbe. A zabolai kastélyban született „Erdély Széchenyije”, gróf Mikó Imre államférfi, politikus, történész, több fontos oktatási és művelődési intézmény alapítója. 

A parkban nyugszik az 1849. január 21-én Nagyszeben ostromakor eleső gróf Mikes Kelemen honvédezredes, aki nagy szerepet játszott az úgynevezett Kossuth-, későbbi Mátyás-huszárezred megszervezésében és vezetésében. Sírboltját 1944 után többször kifosztották, végül lebontották. 1998 óta emlékmű adózik a hazának tett szolgálatai előtt.

Fotó: Biró István

korábban írtuk

Mikes-birtok, a zabolai csodavilág
Mikes-birtok, a zabolai csodavilág

Úgy tárul ki előttünk a zabolai Mikes-birtok kovácsoltvas kapuja, mint a filmekben a mesebeli kastélyoké. Belépünk. S mintha egyszerre csak valami visszarepítene minket hatszáz évet: elkezd mesélni a park, halkan dúdolja történetét. (Cikkünk a Nőileg magazin 2018. júliusi-augusztusi számában jelent meg.)