Tudós nők – Dr. Vallasek Júlia egyetemi docens: „Nőként nehezebb alkotónak lenni”

„Én nagyon bízom ebben a generációban, szerintem azon kell gondolkodni, hogyan tudunk nekik minél több terepet, lehetőséget adni” – mondja diákjairól Vallasek Júlia egyetemi docens, irodalomkritikus, műfordító. A női szerepeket is sokat kutató irodalom- és sajtótörténész szerint nőként nehezebb alkotónak lenni.

– Már középiskolásként egyértelmű volt, hogy bölcsészkaron, magyar–angol szakon fogsz tanulni?

– Egészen kicsi koromban az volt a tervem, hogy erdész leszek, mert utáltam a várost és a tömegközlekedést. De nagyapám azt mondta, hogy még szép erdészt nem látott, és az ő unokája természetesen szép. Utána úgy tűnt, mégsem megyek el a világ végére, hanem kertészettel, parképítéssel fogok foglalkozni. 10–12 évesen a régészet érdekelt, nagyjából 14 éves koromban dőlt el, hogy irodalommal akarok foglalkozni, magyar irodalommal. E mellé jött az angol, amely a harmadik nyelvem volt a magyar és a román mellett, mert édesanyám angoltanár, és egész kicsi korunktól beszélt hozzánk angolul, így otthonosnak éreztem. Azért már kicsit küzdeni kellett otthon, hogy magyar–angol szakon szeretnék tanulni, mert az angol főszakként piacosabbnak tűnt. De engem a magyar irodalom érdekelt jobban.

– És azt is végeztél...

– Szerencsés voltam, mert tudtam, hogy ez érdekel. És abban is nagyon szerencsés voltam, hogy 1990-ben indult humán osztály az Apáczai Csere János Gimnáziumban, ott végeztem. Sokat segített, mert volt időm olvasni magyar irodalmat, román irodalmat, világirodalmat, ez hasznomra vált az egyetemen. Egy csomó művet, amit tanultunk, már korábban olvastam, és itt 600 oldalas regényekre kell gondolni.

– Mikor dőlt el, hogy az egyetemen maradsz és tanítani fogsz?

– Véletlenül alakult így. Több kollégámmal tagja voltam a Láthatatlan Kollégiumnak, ahol volt egyfajta forrongás, hogy meg fogjuk váltani az irodalomoktatást, rá fogjuk ébreszteni a világot arra, mennyire fontos az irodalom. De egyszer csak ráébredtünk, hogy ez az időszak lejárt, és nem volt minden tehetséges diáknak helye az egyetemi oktatásban. Nekem szerencsém volt azzal, hogy bátor voltam a szakdolgozatom témaválasztásánál, egy feldolgozatlan levelezésről akartam írni, Balázs Ferenc írónak a menyasszonyával, Christine Frederiksennel folytatott angol nyelvű levelezéséről. Az irányítótanárom Cseke Péter professzor volt, aki nem a bölcsészkaron tanított, hanem az akkor még gyerekcipőben járó újságírás szakon, ahová engem is hívott. Nem volt könnyű, mert a szaknak igazából médiaszakemberre lett volna szüksége, én meg nagyon elszánt bölcsész voltam,

sok időbe telt, amíg beletanultam, és talán még több időbe az, hogy elhittem, nekem ott helyem van, hozzá tudok járulni ahhoz, hogy onnan jó szakemberek kerüljenek ki.

– Debrecenben doktoráltál, miközben tipikusan erdélyi témád volt, a II. bécsi döntés utáni kulturális újraszerveződés. Miért ott?

– A körülmények hozták. Mindig olyan témákat választottam, melyek épp nem voltak népszerűek. Kolozsváron akkor éppen nem volt erdélyi irodalom-tanítás a bölcsészkaron, nem létezett ilyen tantárgy. Felszabadultság érzés uralkodott, hogy nem kell ebben a skatulyában maradni, hanem összmagyar irodalom kategóriában gondolkodhatunk – ezt én is szimpatikusnak találtam. De a téma, ami érdekelni kezdett, nem ilyen volt. Ezért megnéztem a magyarországi doktori iskolák ajánlatát, és Debrecenben találtam egyet, amelyik hagyományosan „határon túli”-nak nevezett irodalommal is foglalkozott. Nagyon hálás vagyok nekik és a vezetőmnek, néhai Görömbei Andrásnak, mert lehetővé tették, hogy úgy végezzem el a doktori iskolát, hogy közben itthon már tanítottam. Bizalmi gesztus volt részükről, amivel igyekeztem nem visszaélni. Emiatt utazó doktorandusz voltam, sokszor készültem az órákra a püspökladányi állomáson, fordítottam is ott csatlakozásokra várva.

– Említetted, hogy nem volt könnyű médiaszakemberré átvedleni. Hogyan sikerült?

– Eleinte csak szeminarizáltam, kezdőként bölcsésztárgyakat. Inkább a fejemben kellett átkattintani valamit, hogy ne átmenetiként fogjam fel azt, hogy irodalomtörténész vagyok az újságírók között. Hanem hogy meglássam azt, miben tudok segíteni azoknak a diákoknak, akik újságírók, médiaszakemberek akarnak lenni. És ez kinyitott előttem egy világot, ami nagyon jól tudott illeszkedni az irodalomtörténeti érdeklődésemhez: a sajtótörténetet. Ez egy fantasztikus, színes és roppant szórakoztató világ, holott sokan azt hiszik, hogy unalmas.

– Régen természetes volt az átjárás az irodalom és az újságírás között. Napjainkban mi a helyzet?

– Az anyag, amivel dolgoznak, ugyanaz: a nyelv. Az, hogy mire használják, eltérő.

Bárki lehet prózaíró vagy költő úgy, hogy közben híreket is szerkeszt, a kettő nem zárja ki egymást, fordítva nem mindig működik. 

Az újságírói szakma professzionalizálódott, ma már nem ugyanaz, mint a 20. század első felében volt, amikor szinte minden fontosabb író rövidebb-hosszabb ideig szerkesztőségben is dolgozott. Mivel a bölcsészkaron is tanítok, meg szokták kérdezni tőlem a diákok: mi a különbség a bölcsészhallgató és az újságíró szakos diák között. Azt érzékelem, a média vagy kommunikáció szakosok közérthetőbben fogalmaznak. Mivel arra trenírozzuk őket, hogy röviden foglalják össze a mondanivalót, bonyolult, elvont elméleti dolgokat is könnyebben el tudnak mondani közérthetően, megmutatni más mediális csatornákon keresztül.

– Nyelvhelyességet is tanítottál. Hogyan lehet a digitális kütyükön felnőtt generáció tagjait megtanítani arra, hogy helyesen írjanak, fogalmazzanak magyarul?

– Lehet, hogy kicsit lázadónak tűnik, de nem attól esek kétségbe, ha kihagynak egy vesszőt.

A kisebb hibák, elütések még hagyján, akkor van gond, amikor olyan szintű a helytelen írás, hogy már helytelen gondolatok vannak mögötte: nincs egy koherens, átgondolt szerkezete a bekezdésnek. 

Tökéletességre lehet ugyan törekedni, de az számomra még elfogadható, ha egy jó szövegbe becsúszik néhány hiba, például kiskötőjel van a nagykötőjel helyén. Persze csak akkor, ha az ember amúgy tudja, hogy mire kellene használni a nagykötőjelet.

– Nemcsak a nyelv, a média is változik, alakul, az új internetes platformok háttérbe szorítják a mainstream sajtót. Oktatóként hogyan lehet lépést tartani a változással?

– Folyamatosan tanulunk mi is, nincs olyan, hogy egy médiatörténeti témához öt éve készített prezentációval sétálok be órára. Be kell hozni új példákat, mert ami tíz évvel ezelőtt példa volt, ma már nem az. Mindig kell egy jelenkori példa, ötlet, aminek a kapcsán vissza tudunk menni egy akár pár száz évvel ezelőtti helyzethez. Egy jó tanár, bármilyen területen dolgozzon, mindig azt figyeli, mi az, amin keresztül el tudja juttatni az információt a diákokhoz.

– Egy másik jelenség, hogy egyre több az álhír, összeesküvés-elmélet. Erre felkészítitek a diákokat?

– Irdatlanul sokat foglalkozunk ezzel, már ásítanak, amikor szóba kerül. Ettől függetlenül tudják, hogy ez probléma, és ezt figyelni kell. Egyébként itt van egy komoly generációs különbség a diákjaim és köztem. Ők már a középiskolából úgy jönnek, hogy beszéltek erről, tehát nem naiv felhasználók. A Facebook, amely gyakori fóruma az álhírterjesztésnek, számukra az idősek ostoba csatározásának a terepe, más érdekli őket. Én nagyon bízom ebben a generációban, szerintem inkább azon kell gondolkodni, hogyan tudunk nekik minél több terepet, lehetőséget adni, mert

ötleteik vannak, és magabiztosabban mozognak a digitális világban. Eleve abból indulnak ki, hogy „nem hiszek el mindent, amit olvasok”.

– Említetted, hogy a sajtótörténet izgalmas terület. Mit kutatsz, milyen témákkal foglalkozol mostanában?

– Most kivételesen nem az irodalom és sajtó összefüggéseit kutatom. Egy régebb elkezdett kutatással foglalkozom, a hadirokkantak és sebesültek sajtóban megjelenő képét vizsgálom az I. világháború idején, amikor először tömegesen lett látható ez a jelenség. Ezt néztem különféle típusú, ideológiájú fővárosi lapokban, kolozsvári napilapban, és most szeretném a vizuális megjelenítés felé elmozgatni a kutatást, mert ekkor már felvételek, fotók is készültek. Másik tervem, hogy megnézném a két világháború közötti erdélyi újságírónők szerepét, mert az erről az időszakról írott narratívák szerint az irodalom „jó mulatság, férfimunka” volt, csak elvétve szerepel benne egy-két nő. Az újságírás is az volt, klubokban, kávézókban zajlott, de tudjuk, hogy voltak újságírónők is, egy részük megírta a memoárját is. Megnézném, hogy milyen témákkal foglalkoztak, van-e különbség abban, ahogy látták a dolgokat, milyen szerepkoncepcióval lett egy nő újságíró a két világháború között.

– Sokat foglalkozol a nők szerepével gender-szempontú elemzéseidben. Napjainkra mennyire kerültek a helyükre a női szerzők?

– Olyan értelemben a helyükre kerültek, hogy

természetesnek tekintjük, ha valaki író, remek regényei jelennek meg és mellesleg nőnemű. Nem kell csodalényként tekinteni rá. De nőként ma is nehezebb alkotó karriert befutni, kiemelkedőt teljesíteni, 

több fele kell megfelelni, nagyobb kompromisszumokat kell kötni. Ha valaki a családban és a szenvedéllyel végzett munkájában egyformán helyt akar állni, sokat kell dolgozni, hogy meglegyen az egyensúly. S ha megnézzük a Nobel-díjasok listáját, nem egyforma az arány. Erről készültek felmérések a közelmúltban a magyar területre vonatkozóan, és onnantól, hogy mi kerül be a lapok kritika rovatába, egyre szűkül a kör. Több nő ír kritikát férfi szerzőkről, mint fordítva. A díjazásnál még inkább szűkül, márpedig az ezáltal szerzett presztízs sokat számít egy-egy karrier alakulásában.

– Sokan mondják, hogy a digitális tartalmak, kép- és hanganyagok miatt veszélyben az olvasás. Te hogy látod?

– Nem ezt látom. Azt látom, hogy sokkal többen és többet olvasnak, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor voltak olvasók, és voltak olyanok, akik nem olvastak. Most, aki nem olvas is rengeteget olvas, csak nem könyvet, nem regényt, hanem digitálisan elérhető tartalmakat. Az olvasásnak pont a digitális eszközök miatt lett egyfajta új kultusza, népszerűsége. Egy könyvről már Youtube- és Tiktok-videóban mondanak kritikát. Lehet, hogy nem olyan részletes, kifinomult, mint amit egy irodalmi lapban közölnek, de sokan kíváncsiak rá.

Névjegy: Vallasek Júlia egyetemi docens, irodalomtörténész, irodalomkritikus, műfordító. A középiskolát szülővárosában, Kolozsváron végezte, majd 1998-ban diplomázott a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar–angol szakon, mesteri diplomát is itt szerzett. Doktori disszertációját a Debreceni Egyetemen védte meg 2003-ban. A BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának oktatója, főbb kutatási területei: 20. századi sajtó- és irodalomtörténet, médiakultúra, kultúra és média közti átjárás. Angol és román nyelvből fordít szépirodalmat, rendszeresen publikál kritikát, esszét.

Fotó: Deák Anita, Kiss Gábor

korábban írtuk

Tudós nők: Dr. Soós Anna matematikus, egyetemi docens, rektorhelyettes
Tudós nők: Dr. Soós Anna matematikus, egyetemi docens, rektorhelyettes

Hasznosabb lenne a fiataloknak, a társadalomnak, ha több diákot íratnának szüleik reál szakokra, hiszen ott alakulnak ki azok a struktúrák, amelyeken az egész gondolkodásunk alapul – véli Dr. Soós Anna matematikus, egyetemi docens, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese, a magyar tagozat vezetője.