Honnan tudhatom, hogy mérgező párkapcsolatban élek?

Egyre elszomorίtóbb statisztikák látnak napvilágot a társkapcsolatok minőségét, milyenségét illetően. Drasztikusan megnőtt a válások száma, ami előre vetíti a csonka családban felnövő gyermekek növekvő számát is. Tudjuk, hogy a gyerekek tanulási folyamataiban mekkora szerepe van az utánzásnak, ezért gyermekeink szempontjából is roppant hangsúlyos, hogy kiegyensúlyozott és boldog szülőkkel nőjenek fel.

Az aktuális párkapcsolati kutatások adatait figyelembe véve, az egyik legnagyobb kapcsolati buktatóként a túlhasznált kommunikációs eszközök következtében levő tévutakat és a párok közt lecsökkent minőségi kommunikáció hiányát tudom megfogalmazni, bár a probléma sok más szegmense is közrejátszik abban, hogy ilyen magas a kapcsolatmegszakítások száma. 

Az esetek többségében elejét lehetne venni a később elmérgesedő konfliktushelyzeteknek, elhidegüléseknek, ha az érintett felek időben felismernék, s meg tudnák beszélni a gondjaikat, akár segítségkérés útján is. 

Ritkábban, de előfordulnak azonban olyan esetek, amikor egy kapcsolaton belül olyan visszaélések, sérülések keletkeznek, amelyek viszont hosszú távú pszichés betegségek kialakulását is eredményezhetik. Ilyen kapcsolatoknál az a tapasztalat, hogy sokszor évek múlva derülnek ki, mert az érintett kapcsolatban élő áldozat maga sem tudatosítja, hogy egy agresszor kiszolgáltatottjává vált. A legszomorúbb, amikor ilyen társkapcsolatban nőnek fel gyerekek, hiszen ők is áldozattá válnak. Sokszor a már felnőtt gyerek saját társkapcsolatában szembesül azzal, hogy a szülői kapcsolati minta sérültje. Sajnos gyakran csak tragédiák következtében derül ki, hogy egy ilyen kapcsolat már évek óta tart…

Hogyan ismerhető fel, hogy mérgező párkapcsolatban élünk?

Ennek több jele is lehet a fizikai bántalmazástól a lelki terrorig. Míg előbbinek látványos nyomai lehetnek, s ennek egy törvényszéki orvos által kiállίtott látlelet hitelt is adhat, addig az utóbbi nehezen bizonyítható, emiatt sokszor már csak olyankor derül ki, amikor súlyos, s káros nyomait az áldozat már fizikális betegségként is viseli.

Íme néhány viselkedés- és megnyilvánulásforma, amely mérgező kapcsolatra utalhat:

 • Az egyik fél mindent elvesz, figyelmet, időt, szavakat, stb. miközben nem ad cserébe. Ilyenkor a másik fél egy idő után energiahiányt tapasztal magán, s egyre tartósabb negatívabb hangulatba sodródik.
 • A boldogság vagy kapcsolati sikerérzet helyét fizikai-, szellemi- és érzelmi kimerültség váltja fel.
 • Állandósul a bizalmatlanság. Ilyen helyzetekben a lélek egy motor nélküli járművé válik, ami egy helyben vegetál, mozdulatlanságban.
 • Gyakori, ok nélküli vagy fals magyarázatokból kovácsolt düh és harag érzete. (Ezt sokszor felerősíthetik az alkohol vagy bizonyos tudatmódosίtó szerek.)
 • Állandósult ítéletalkotás: ítélkezés a másikról, annak szűkebb vagy tágabb környezetéről.
 • A kapcsolati egyensúlyállapot elnyerésének képtelensége.
 • Nárcisztikus személyiségjegyek jelenléte, amellyel nem szembesíthető az illető.
 • Állandósult, túlzott kontroll igénye a másik felett.
 • Tiszteletlenség minden formájának a megnyilvánulása.
 • Ha állandósul az elkerülés, amikor arra mennek el energiák, hogy ne kelljen beszélgetni, vagy bármit együtt csinálni.
 • A megfelelési kényszer állandósulása, véleményváltoztatások sorozata, csupán azért, hogy hasonuljon, idomuljon a másik elképzeléseihez.
 • Színlelő, elterelő magatartás: amikor azért próbál valaki mosolyogni, hogy a környezet ne vegye észre az amúgy állandósult konfliktushelyzeteket. Legtöbbször maga az áldozat szégyenkezik az agresszor helyett is.
 • Állandósuló konfliktusok, amelyek visszatérő drámai jelenetek sorozatai lesznek. Egy kapcsolatnak fel kell töltenie a feleket, állandó fejlődésre serkentve, de amennyiben huzamos ideig csak a zajos jelenetekre épül, kifullad.
 • Összezsugorodás érzete, amikor elhiszi az áldozat, hogy ő kevesebb, rosszabb, képtelen bizonyos dolgokra. Olyankor ő maga is elhiszi, hogy nem is érdemelne jobbat, gyakran az agresszor is ezt erősíti benne.
 • Állandósult bizonytalanságérzet. Ez meggátolja a mindennemű előrelépést, döntéshozatalokat.
 • Irigység állandósult jelenléte. Egy kapcsolatban néha az egyik fél előbbre van, ami normál helyzetben a másikat büszkeséggel kellene eltöltse, s majd váltakozva, egymást felemelve haladni előre. Ám gyakran a saját társ válhat iriggyé, ami a másik felet bomlasztására vagy megtörésére késztetheti.
 • A folytonos negatív életszemlélet, legyen az szakmai, politikai, életviteli, emberi, stb. irányú, mert a kreativitás, a megvalósítások, fejlődés gátlójává válik.
 • Az ellenvélemény elfogadásának képtelensége, amikor nem tudja vagy nem akarja elfogadni a másik féltől a nemleges választ.
 • A gyakori elhallgatott információk, cselekvések, vagy a kiszínezett, átírt cselekvésekből adódó félreértések, amelyek előbb kis, majd nagyobb hazugságokkal mérgezik a kapcsolatot, s rombolják a kölcsönös bizalomba fektetett hitet.
 • A folytonos munkálkodás a másik értékeinek, erényeinek csökkentésére.
 • Állandósult kényelmetlenség érzet, amelyet a test továbbít, de az elme nem tud vele szembenézni.
 • Állandósult boldogtalanság érzet.
 • Megaláztatások, nevetségessé tételek.
 • Tettlegesség, a fizikai agresszió minden formájából.
 • A másik állandó leszólása.
 • Az értékrendszer vagy látszólagos külső változások drasztikus megváltozása, amikor a másik hatására hasonul meg.
 • Amikor a kritika állandóvá válik.
 • Amikor két ember egymásból a legrosszabb énjét, a legelfogadhatatlanabb viselkedését hozza ki.

A felismerhető megnyilvánulások, tünetek kapcsán fontos, hogy tartós, ismétlődő élethelyzetek után, s több komponens jelenléténél mondható csak, hogy agresszor-áldozat viszony áll fel. A karakterek, tapasztalatok, intelligencia, stb. függvényében sokszor nehéz határozott véleményt alkotni, hogy valóban mérgező viszony állapítható-e meg, ezt az áldozat viselkedése is nagyban befolyásolhatja.

Amennyiben valóban abúzus áll fenn, jogaink (ismerete) segíthetnek az igazságszolgáltatásban.

A törvényszéki pszichológia a visszaélések esetében hat nagy kategóriát különít el:

 1. Verbális bántalmazás, amikor az egyik fél tartós szóbeli megaláztatások sorozatának van kitéve, amely bizonyított pszichés károkat okozott vagy okoz neki, esetleg a környezetében élőknek is.
 2. Fizikai, tettleges bántalmazás, amelyet törvényszéki orvosi látlelettel is bizonyίtani tud.
 3. Szexuális visszaélés, bántalmazás - a törvény ennek több formáját is megkülönbözteti.
 4. Érzelmi, lelki terror
 5. Gazdasági visszaélés (például amikor a férj nem engedi dolgozni a feleségét, azonban az eltartásért, vagy alapszükségleteinek megadásáért rendszeresen megalázza vagy abban ésszerűtlenül korlátozza)
 6. Pszichológiai bántalmazás (Átfedést mutat az előzőekkel, különbsége például az érzelmi abúzustól abban ragadható meg, hogy a pszichológiai bántalmazás esetében a kapcsolatban az egyik fél hatására a gondolkodás drasztikusan átprogramozódik, így destruktívvá válik.)
Tévhit azt gondolni, hogy van tökéletes kapcsolat. Csak jól működő kapcsolatokról beszélhetünk, ahol a felek a kölcsönös tisztelet fenntartásával képesek kommunikálni, adni és elfogadni. 

Ez egy állandóan fluktuáló jelenség, ami különböző amplitudókon működik, korszakok, életesemények hatására, s állandó energiabefektetést igényel. Mindig két ember kell hozzá. Menekülések, erőfitogtatások nem tudják fenntartani. Titka a kölcsönös tiszteletben, az igyekezetben rejlik, hogy jobb emberré válj, s a másik fél is általad, ahol mindkét fél akarja, hogy a kapcsolat működjön. 

Szakemberként úgy gondolom, egészséges társadalomhoz egészséges családok szükségeltetnek.

Kiemelt kép illusztráció: Shutterstock

korábban írtuk

Párkapcsolati aknamező: pénzügyeink menedzselése otthon
Párkapcsolati aknamező: pénzügyeink menedzselése otthon

Az anyagiak menedzselése az egyik legnagyobb aknamező, amin járnunk kell nap mint nap a házasságunkban, függetlenül attól, hogy sok vagy kevés pénzösszeg fut be a számlánkra hónapról hónapra. Az egyik legjellemzőbb és ugyanakkor legnehezebben alakítható probléma, ha a házastársak más-más pénzkezelési mintákat hoznak otthonról.