Barátság extrákkal – Izgalmas lehetőség vagy időpocsékolás?

A szexualitás terén mutatott egyre nyitottabb és lazább kapcsolódási formák elterjedtével, időről időre divatossá válik foglalkozni a barátság extrákkal (BE) témájával. A jelenség azt a laza, ámde érzelmileg és kommunikációs szempontból is komplex kapcsolati struktúrát jelenti, amikor két barát bizonyos időközönként szexel is egymással.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ez a fajta viszony egyszerre vonzó és kényelmes, hiszen a partnerek biztonságos és bizalmas közegben elégítik ki szexuális vágyaikat, miközben megőrzik függetlenségüket, nem köteleződnek el egymás mellett, nincsen köztük szerelem, és nem is kell befektetniük azt az idő- és energiamennyiséget, amelyet egy elköteleződött romantikus kapcsolatba általában befektetünk. A statisztikai adatok szerint a mai 20-as éveikben járó fiatalok legalább fele élt már át ilyen jellegű kapcsolatot élete során. Számtalan oka lehet annak, hogy valaki miért választja ezt a kapcsolati formát ahelyett, hogy elkötelezett párkapcsolatot alakítana ki. Ilyen ok lehet, ha egy vagy több csalódás után egyedüllétre vágyik valaki, de nem szeretne lemondani a testi élvezetekről. Az is előfordulhat, hogy a két barát szexuálisan jól passzol, de érzelmileg, személyiségben kevésbé. Bár első ránézésre könnyed kapcsolódási módról van szó, a szakemberek – kezdve a kutatóktól a párterapeutákig – és az ilyen kapcsolatot fenntartó laikusok is, hamar kikötnek a kérdésnél, hogy

vajon lehet-e jól csinálni a barátság extrákkal kapcsolatot, és ha igen, hogyan?

Lássuk, melyek a legfontosabb jellemzői a BE típusú kapcsolatoknak. A kiindulópont minden ilyen esetben az, hogy a feleket szoros, régebb óta tartó barátság kapcsolja össze. Ez alapján a BE nem keverendő össze a véletlenszerűen szexuális aktust létesítő távoli ismerősök kategóriájával, amelyre az angol nyelv a „fuck buddies” (magyarra fordítva dugópajti) kifejezést alkalmazza. A BE-kapcsolatokban a partnerek a szexuális együttléteken túl más programokat is szerveznek, sőt ezeket részesítik előnyben. Ugyanakkor a közösen eltöltött idő nem felel meg a romantikus kapcsolatok randevúzási jellemzőinek.

A barátság extrákkal keveri a barátság pszichológiai intimitását a párkapcsolatokra jellemző szexualitással.

Egy másik jellemző a kötöttségektől és a kötelezettségektől való mentesség. A partnerek sok esetben nem szívesen beszélgetnek a keretekről vagy azok hiányáról, nehogy a másik félben hiú reményeket keltsenek csupán a ténnyel, hogy a kapcsolatuk természetéről kommunikálnak. Egy 2009-es kutatásban a résztvevők 73 százaléka arról számolt be, hogy a BE-kapcsolatukban még az alapszabályokat sem fektették le.

Bár a nők és a férfiak egyaránt a baráti összetevőt tartják fontosnak, a nők jobban bevonódnak érzelmileg, mint a férfiak, és jellemzőbben kezdenek el reménykedni abban, hogy a BE-kapcsolatból romantikus kapcsolat lesz. Ennek ellenére,

ugyanebből a kutatásból kiderül, hogy a barátság extrákkal kapcsolatoknak csupán 10 százalékából alakul ki több.

Sokan attól tartanak, hogy a szex megnehezíti a kapcsolatot, és tönkreteszi a barátságot, mert egyik vagy másik félben viszonzatlan romantikus érzelmek jelenhetnek meg. Ez a veszély valóban fennáll, a kutatási eredmények alapján több mint 30 százaléka a BE-kapcsolatoknak egy éven belül teljes mértékben felbomlik, így elvész az a befektetett idő és energia is, amit a szexszel átszőtt időszak előtt tettek bele a partnerek a kapcsolat kialakításába. A csalódásba torkolló végkifejlet hátterében többnyire két tényező áll. Az egyik az, hogy

az emberi érzelmek és a racionalitás nem választható el olyan egyértelműen egymástól, ahogyan a BE-helyzethez szükség lenne rá.

Természetes, hogy ha ugyanazzal a személlyel ismételten kerülünk intim helyzetbe, előbb-utóbb ez valamiféle érzelmi reakciót is eredményez. Sokszor több időt emészt fel a bonyodalmak menedzselése, a kötődés elkerülése, a féltékenység kezelése, a kétségeink, mint a kapcsolatban rejlő öröm megélése. Az ebből adódó érzelmi kimerülés és a befektetett idő, amit a BE-kapcsolatunk homályosságaival töltünk, átvihető lenne elkötelezett kapcsolatok építésére vagy a személyes fejlődésünkre. A barátság extrákkal ilyen értelemben elvonhatja a figyelmet,

késlelteti vagy akadályozza egy mélyebb kapcsolat kialakításának lehetőségét.

Fontos szabály, hogy ne keveredjünk szexuális kapcsolatba olyan barátságban, amelyben mélyebb érzéseket táplálunk a másik iránt, csupán abban reménykedve, hogy hátha így átalakul valami mássá a kapcsolat. Egy barátság extrákkal kapcsolattól ne várjunk olyan elmélyült és biztonságot adó érzéseket, mint egy hagyományos párkapcsolatban. Nem várható el az együttalvás, az összebújás vagy a mindennapos kapcsolattartás. Az érzelmi támogatás a klasszikusan értelmezett partner feladata, egy „extrás” barátságban nem feltétlenül elégül ki ez a szükséglet. Ha mégis megtörténik, akkor vagy már a szex előtti időszakban is jelen volt az érzelmi intimitás, vagy a pár elindult a romantikus kapcsolódás irányába, amiről nagyon fontos beszélni egymással. Jó, ha szem előtt tartjuk, hogy eredetileg a barátság tart össze minket, így ha a kapcsolat kezd érzelmileg bonyolulttá válni, akkor a korábban létező barátság visszaállítását kell prioritásnak tekinteni. Ezt időszakos vagy teljes szexmentességgel lehet elérni, az egyéb közös programok fenntartása mellett.

A működőképes barátság extrákkal kapcsolathoz elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció és a közösen lefektetett, egyértelmű szabályok

(még akkor is, ha a kutatások szerint ez viszonylag ritkán valósul meg). A BE-kapcsolatok szépsége és nehézsége egyaránt az, hogy minden megegyezés és sorozatos újratárgyalások kérdése. Ha nincs közös megegyezés, és a kapcsolat sajátosságai kimondatlanok maradnak, az félreértéseket és sérüléseket okozhat. A kutatások is jelzik, hogy azok a BE-kapcsolatok maradnak meg hosszú távon, vagy alakulnak vissza barátsággá, ahol már a kezdetektől szó esik a kapcsolat jellegéről és szabályairól. A kommunikáció akadozása összefüggést mutat a későbbi teljes kapcsolatmegszakítással. A már említett kutatásban arra a kérdésre, hogy miért szakadt meg a kapcsolat, a válaszadók azt mondták, hogy az egyértelmű szabályok hiányoztak, és mást vártak a kapcsolattól, mint amit a BE-partnerük. Ennek fényében

már az elején tisztázni kell, hogy mit várunk ettől a kapcsolattól.

Fontos az egymással szembeni ítélkezésmentesség és a nyílt kommunikáció például akkor, ha valamelyik fél áthágja a közös elvek határait. Ezek tiszteletben tartása – mint bármelyik egyéb emberi kapcsolatban – kötelező a BE-helyzetben is.

A megfelelő kommunikáció, valamint az egyértelmű és mindkét fél által betartott szabályok esetén egy BE-kapcsolatban éppúgy meg lehet élni kielégítő élményeket és örömöt, ahogyan egy monogám kapcsolatban is. Mindent egybevetve, a sikeres barátság extrákkal kulcsa – a szexuális vonzalmon kívül –, hogy hasonló terveink és elvárásaink legyenek a kapcsolat minőségét és sorsát illetően, kiválóan működjön a kommunikáció közöttünk, és szilárd barátság fűzzön össze minket.

korábban írtuk

Gyermekvállalás 40 felett? Miért ne?!
Gyermekvállalás 40 felett? Miért ne?!

A gólya kopogtathat negyvenen túl is. Mert a gólya nem nézi a születési bizonyítványunkat, a korunkat. Csak bepottyantja a kis csomagot a kéményen, mi pedig ott állunk egy csecsemővel, akit be kell illesztenünk a már kialakult életünkbe.