2022 az aratás ideje

A szakrális újév hagyományosan a téli napfordulóval kezdődik, a csillagászati pedig a tavaszi napéjegyenlőséggel. Január elsején csupán a polgári számítás szerint indítunk egy új évet, a kozmikus jelenségek szempontjából ennek nincs jelentősége. Ha azonban a 2022-es év főbb csomópontjaira fókuszálunk, kiemelt jelentőségű, hogy a 2021-es folyamatok – az új és a régi ütközését tekintve – egészen őszig folytatódnak.

Megújulás kellett

2019 decemberében, egy a Nőileg hasábjain megjelent interjúban jeleztem, hogy a 2020 elején induló folyamatok, események lényege az elavult társadalmi struktúrák lebontása és új rendszerek felépítése. Ennek érvényességi köre egyéni szintekre éppúgy kiterjed, mint a világiakra, tehát az egyes emberek életében és a nagyobb közösségekében is teljes átalakulás, megújulás szükséges. Az elmúlt két év lényegi tanításai, tapasztalatai mind-mind azért voltak, hogy felismerjük: a saját életünkért, cselekedeteinkért kizárólag mi vagyunk a felelősek, már nem mutogathatunk másokra, bűnbakokat keresve. A boldoguláshoz az összefogás, összetartás elengedhetetlen, és mindenkinek fel kell vállalnia a feladatát és elvégeznie azt a legjobb tudása szerint. 

Most kiderül, mit tanultunk az elmúlt két évben

2022-ben, különösen az első negyedévben aszerint alakul az életünk, hogy mennyire értettük meg ezeket a tanításokat, mennyire váltunk felelős, saját határainkat, korlátainkat ismerő, és szükség szerint azokat meghaladni tudó, ugyanakkor embertársaink határait tiszteletben tartó, érett személyiségekké.

Ez a gyógyulás, a megváltás időszaka lehet azok számára, akik a fejlődésükre tudták fordítani az elmúlt hónapokat,

de a káosz, a zűrzavar, a szétesés ideje lehet azoknak, akik továbbra is ellenállnak a változásnak, és a járvány előtti életmódhoz való visszatérésben reménykednek. 

Ki mint vetett, úgy arat 2022-ben

Márciusban, majd áprilisban véget ér két olyan, 2020 márciusában indult ciklus, amelynek főbb állomásai 2020 augusztus–október, 2020 vége–2021 eleje,  2021 júniusa és 2021 októbere voltak. Érdemes visszatekinteni, hogy milyen markáns változások, belső küzdelmek, vívódások, megvalósítások köthetőek ezekhez a hónapokhoz az egyéni életünkben, mi zárult le, és milyen tanulságokkal tudjuk indítani az új két éves ciklust. Erőteljesen, több ponton is visszatérően jellemző lesz 2022-ben a múlt tisztázására irányuló törekvések megjelenése, szükségessége.

Lehetőséget kapunk arra, hogy akár több évre is visszanyúló tartozásainkat ebben az évben lelki, szellemi és fizikai szinten is kiegyenlítsük. 

Röviden: 2022 az elvetett magok learatásának ideje, a cselekedeteink következményeivel való szembesülés, az összegzés és a befejezés, rendrakás, a valódi kapcsolatok és közösségek felértékelődésének időszaka lesz, amikor a belső szabadság megléte az emberhez méltó élet egyik legfontosabb feltételévé válik.

Cikkünk a Nőileg magazin 2022. januári lapszámában jelent meg.

Kiemelt képünk illusztráció: Shutterstock

korábban írtuk

Január a létrehozás hónapja
Január a létrehozás hónapja

„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engeddszép, komoly fiadat!” – József Attila sorainál találóbban nem lehetne megfogalmazni a január 2-án induló holdhónap üzenetét. A február elsejéig tartó időszak legfontosabb kulcsszavai a játékosságra való nyitottság, az előrelátás, a létrehozás, alkotás, termékenység, belső stabilitásra való törekvés, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok, hogy rend és egészség legyen.