ARCHÍV Ovi, napi – nem csak gyermekmegőrző

Hajlamosak vagyunk gyermekmegőrzőként gondolni a napközire, óvodára, holott ugyanolyan fontos szakasza gyermekünk oktatásának, mint az elemi- vagy a középiskola. (Cikkünk a Nőileg magazin 2024. januári lapszámában jelent meg.)

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Néhány hónap múlva kezdődik az óvodai beiratkozások időszaka, „intézményesül” a gyermekünk, szoktam mondani. Megterhelő ez szülőnek, gyermeknek egyaránt: új rutin köszönt be a család életébe, ezt, és az elszakadást is meg kell szokni mindenkinek. Ideális esetben nem a szükség, hanem a gyermek személyisége, fejlettségi szintje kellene döntő legyen abban, hogy szemünk fénye mikor kezdi az óvodát, napközit.

Menjen, de mikortól?

„Minden gyermek más és más fejlődési ritmussal rendelkezik, ezért nincs kőbe vésett, mindenkire érvényes recept, ami a bölcsőde vagy óvoda/napközi elkezdésének időpontját jól körülhatárolja, megszabja. Sajnos nem minden esetben ez dönti el, hogy mikortól járatjuk féltett kincsünket közösségbe, gyakran szükségmegoldás, hogy a kicsiket már zsenge gyerekkorban, alig egy- vagy másfél évesen bölcsődébe adjuk, mert nincs más lehetőségünk, vagy azzal nyugtatjuk magunkat, hogy minél hamarabb kerül közösségbe, annál hamarabb fejlődik majd” – magyarázza Lázár Csilla. A székelyudvarhelyi óvónő fontosnak tartja megjegyezni:

nem előnyösek a szélsőséges nevelési stílusok, ahol egyrészt túlzottan óvják vagy túlságosan korán intézménybe íratják gyermeküket a szülők.

A legtöbb gyermeknél ez az időszak két és fél, hároméves korban kezdődik el: a kicsi ilyenkor már aktívan kezdi felfedezni a környezetét, birtokba akarja venni a körülötte lévő színes, ingergazdag világot. „Ehhez a felfedezőúthoz biztonságra van szüksége, mind a családi, mind pedig az óvodai környezetben egyaránt. Ezt a biztonságérzetet kell biztosítanunk számára” – hangsúlyozza az óvónő.

Az óvoda ezért a család után a legmeghatározóbb környezet számos apróság életében:

a kicsik itt olyan új, a fejlődéshez szükséges élményekhez jutnak, amelyeket a családi közegben nem tudnának megtapasztalni.

„A szocializáció nem merül ki abban, hogy a gyermekeknek barátokra van szüksége, az óvodai szocializáció ennél sokkal összetettebb, amely hatással van a teljes viselkedésükre, a világhoz való viszonyulásukra és az életről alkotott képükre, elképzelésükre” – sorolja Csilla. Megjegyezzük: így az óvónő felelőssége is óriási, hiszen a legkritikusabb életszakaszban foglalkozik a palántákkal.

Az iskolai évek megalapozása

Ha nagyon leegyszerűsítjük, az óvoda, napközi célja felkészíteni gyermekünket az iskolára, tehát három vagy négy tanév során iskolaéretté nevelni a csemetéket.

Tudtad?
Az iskolaérettséget négy kompetencia alapján mérik:
– testi (biológiai, mozgásbeli, személyes higiénia): az arányosan fejlett test, a beindult fogváltás, kialakult dominancia, koordinált nagymozgások, finommotorika, szenzomotoros készség
– kognitív (értelmi fejlettséget érintő): a logikus gondolkodás, figyelem, emlékezet, általános tájékozottság, személyes adatok ismerete, szerialitás (sorrendészlelés), testséma, térorientáció fejlettsége
– érzelmi: kudarctűrés, monotóniatűrés, feladattudat, szükségletkielégítés késleltetésének megléte
– szociális feltételek: együttműködés, kapcsolatteremtés készsége a kortárs- és felnőttekkel való kapcsolatokban egyaránt

„Gyakran találkozunk olyan iskolaköteles gyermekkel, akinek a biológiai és értelmi képességei maximális fejlettségi szintet mutatnak, ám érzelmi és/vagy szociális területeken még fejlődnie kell. Ilyen esetekben nem javasoljuk az iskolakezdést, kérjük a napközi pszichológusának is a segítségét,

a szülővel időben közöljük a meglátásainkat, bízva abban, hogy számos kudarcélménytől kíméli meg a gyermekét azzal, ha még egy évet óvodában hagyja.

Természetesen fennáll ennek a fordítottja is, amikor a gyermek érzelmileg kiegyensúlyozott, szociálisan érett, biológiailag megfelel a kritériumoknak, ám az értelmi képességei fejlesztésre szorulnak. Ha még időben fény derül erre, pótolhatóak a lemaradások iskolakezdésig, természetesen függ ez a hiányosságok mennyiségétől is, valamint a fejlesztésre szánt fennmaradó periódus hosszától” – magyarázza Csilla.

A bölcsőde és tipegő-csoportok létjogosultsága
A bölcsőde egyértelműen mentőöv ott, ahol a szülőknek idő előtt vissza kell menni dolgozni, vagy azokban a családokban, ahol nincs, nem elérhető a nagyszülő. A bölcsődébe járó kicsik egyébként egyértelműen egyszerűbben beilleszkednek majd az óvodába, ezek a gyerekek az esetek többségében alkalmazkodóbbak, önállóbbak és könnyebben veszik az akadályokat, mint az oviba újonnan érkező kortársaik. Tipegő csoportot pedig akkor érdemes választanunk, ha a korlátozott létszám miatt nem sikerült gyerekünket bölcsődébe beíratni, vagy, ha az adott tanintézmény belső rendszabályzata feltételként szabja meg, hogy a gyermek csupán a 3 éves kor betöltése után kezdheti el az óvodai kicsi csoportot.
Pótolható az óvoda?

A válasz egyértelmű: nem. Intézményes keretek között teljesen más ingerekkel, impulzusokkal találkozik a gyermek, és rendkívül fontos, hogy mindezekkel úgy szembesül, hogy nincs a háttérben a szülő, aki kritikusabb helyzetekben „kipárnázva óvja” az esetleges kudarcoktól. „A gyermeknek szüksége van a kortársakra, a biztonságot és szeretetteljes óvodai közösséget nyújtó életre, amelyben az érzelmi nevelés kap fő szerepet.

Nem lehet pótolni azt a fajta közösségi élményt, amit az óvoda nyújt a jól meghatározott szokás- és szabályrendszerével, kereteivel, amely feltehetően gyakran eltér az otthon érvényesektől”

– szögezi le az óvónő. A gyermekeink intézményes nevelésének tekintetében az iskolai életszakaszok mindegyikének megvan a jól meghatározott szerepe, feladata, kidolgozott, ám gyakran mégis nehezen követhető rendszere. „Az már más kérdés, hogy ez a rendszer mennyire igazodik országunkban a gyermekeink igényeihez, hatékony, tanulás iránti vágyuknak a kialakításához, lelkesedésük fenntartásához, eredményes és sikeres életpályához való törekvésükhöz és eljutásához” – jegyzi meg.

És az otthon tanulók?

Kérdésemre válaszként Csilla sorolja: az otthon tanuló gyerekeknek előnyt jelent(het) a tanulásra szánt önálló, felelősségteljes időbeosztás kialakítása, a tudatos és célirányos tervezés, így a „fölösleges” tantárgyakkal elrabolt idő csökken, jó esetben több idő jut a kreatív-és sporttevékenységekre. „Mégis azt gondolom,

a gyerekeknek szükségük van a közösségi élményekre, a fizikai jelenléttel oktató-nevelő pedagógus példaképekre, a mindennapos társas kapcsolatokban megélt örömökre és kudarcokra, a szorosra szőtt barátságokra.

Hosszú évek távlatából még ma is érzem a szeretett tanító nénim finom illatát, hallom a tűsarkú cipője kopogását, magam előtt látom a huncut mosolyát, fülemben csengenek az elismerő szavai – számomra akkor is és most is sokat jelentenek ezek. Szerintem mindezt – jó esetben is – csak részben tudja biztosítani az otthon tanuló gyermekek rugalmas kerettanterve” – meséli.

Hiányzás? Hisz ez csak ovi!

Az óvodai évek óhatatlan velejárói az óvodai betegségek: főként az első tanévben gyakran előfordul, hogy egyik betegségből a másikba esik a kicsi, ilyenkor akár hetekre is kimarad az oviból. Cudar időszak ez, mégis szülőként a következetességre kell törekedni:

amint mehet, ismét menjen is közösségbe a gyermek.

„Mindig nagyon elszomorít, amikor azt tapasztalom, hanyagsággal, felelőtlenség által vezérelt szülők nem érzik az óvodai élet közösségformáló szerepének fontosságát, gyermekeik pedig indokolatlanul hiányoznak huzamosabb ideig” – jegyzi meg Csilla. Meggyőződése egyébként, hogy ezeknek a gyermekeknek lenne a legnagyobb szükségük a biztonságot és szeretetet nyújtó óvodai életre. Hiszen a rendszertelenség a legnagyobb ellensége a gyermek egyéni és életkori sajátosságaira alapozó, biztonságos, stabil szokás- és szabályrendszerrel rendelkező, gyermekközpontú és kompetencia alapú óvodai programnak. Ne fosszuk meg ettől a közösségi élménytől gyerekeinket – hangsúlyozza az óvónő.

korábban írtuk

Fekete István: Online „könnyű” jelen lenni – A képernyőidő sötét oldala
Fekete István: Online „könnyű” jelen lenni – A képernyőidő sötét oldala

Számtalan cikket olvastál arról, milyen káros hatással van a túlzott képernyőidő a gyerekekre. Rengeteg tanulmány született, „ki lehet olvasni” az internetet, hogy okuljon az ember belőle. De most nem a gyerekekről szeretnék írni, hanem a felnőttekről.